Vooronderzoek bodem bij project NuLelie

De energietransitie. Een veelomvattend begrip dat tot uiting komt in vele deelprojecten en -doelen. Zo ook het project NuLelie waarbij Liander het doel heeft de capaciteit van het energienetwerk op orde te krijgen in Friesland. 1200 kilometer sleuflengte, 2100 kilometer kabels, 300 compacte MS stations, 37 deelprojecten waarvan een pilot van 80 kilometer rondom Sneek: allemaal deel van project NuLelie.

NuLelie: uitbreiden van de netten

In het Noorden van het land ligt een mager energienetwerk terwijl juist dáár een grote productie van stroom plaatsvindt. In plaats van boerenbedrijven met vee komen er tegenwoordig steeds meer wind- en zonne-energieparken. Het is nu zelfs zo druk op het elektriciteitsnet dat er gebieden zijn waar grote bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren. Om alle opgewerkte energie te vervoeren is het huidige netwerk niet capabel genoeg en dus moet er grootschalige netuitbreiding plaatsvinden. Dat gebeurt door Liander in het programma Netuitbreiding Lelie, kortweg NuLelie.

Na pilot is Qterra aan de slag voor alle projecten 

Medio 2021 is Qterra aan de slag gegaan voor NuLelie met een pilot rondom Sneek. Qterra onderzocht circa 80 kilometer aan tracélengte verdeeld over 4 projecten. Dit werd met zoveel tevredenheid ontvangen door Liander dat ook de overige 37 projecten de komende tijd door Qterra zullen worden uitgevoerd. Naast 2100 kilometer kabels worden er ook 300 compacte MS stations, ook wel elektriciteitshuisjes gebouwd. Het vooronderzoek bodem ligt in handen van Qterra.

Maatwerk rapportages voor meer efficiëntie

Qterra levert maatwerk in de rapportages voor de omgevingsmanagers van Liander. Zo wordt een uitgebreide risico-inventarisatie gemaakt ter hoogte van de geplande tracés zodat de meest gunstige tracéroutes daadwerkelijk aangelegd kunnen worden. Pas na het opleveren van de rapportages van Qterra wordt eventueel bodemonderzoek ter plaatse uitgevoerd. Op deze manier voorkomen we dat tracés herzien moeten worden tijdens de uitvoering. Zo vergroten we de efficiëntie en dat komt de energietransitie natuurlijk alleen maar ten goede.

Door deze grote stap voorwaarts op het gebied van netverzwaring is Liander in staat de enorme opgave die de aankomende jaren gepland staat op het gebied van energiecapaciteit te realiseren. We zijn trots om hier vanuit Qterra ons steentje aan bij te dragen.

Overzicht van het gebied van Netuitbreiding Lelie (NuLelie) – afbeelding van Liander

Vraag het Qterra

Qterra is expert in het leveren van bodemadvies. Snel en goedkoop een graafadvies over veiligheid en milieu. Qterra is er ook voor advies op maat bij complexe bodemvraagstukken.

Veelgestelde vragen

Het antwoord op veelgestelde vragen over Qterra, onze adviezen, wettelijke verplichtingen en milieumeldingen vind je op de pagina met veelgestelde vragen.