Qterra is inmiddels uitgegroeid tot een speler van formaat binnen de sector en blijft nog steeds groeien. Een mooie club met ervaren mensen bij elkaar. Wie werken er allemaal bij Qterra en hoe ervaren zijn hun werk? Dat lees je in ‘Medewerker in beeld’.

Luuk van den Berg staat deze aflevering centraal. Lees hoe gebiedsspecialist Luuk het ervaart om bij Qterra te werken, wat zijn rol is en ook hoe andere collega’s de samenwerking ervaren met hem.

Hoe ben je bij Qterra terecht gekomen?

Ik werkte via een detacheringsbureau dat zich ook bezig hield met bodem gerelateerde onderzoeken. Vanuit daar ben ik hier gedetacheerd geweest, dat was handig want wat Qterra doet kwam het beste overeen met hetgeen ik bij het detacheringsbureau ook deed. Ik kwam een keertje langs en ik vond het gelijk indrukwekkend en mooi wat Qterra doet. Na iets meer dan een jaar detachering kwam ik hier bij Qterra vast in dienst. Ik vind het mooi dat Qterra onder Liander valt en dus een grote organisatie is alleen op de werkvloer bij Qterra voelt het niet onpersoonlijk. Qterra voelt niet als een enórm bedrijf, maar het is ook niet heel klein. Dat past wel bij me, zo’n middelgrote organisatie. Je kan hier makkelijk contact leggen met veel mensen en ook met de manager(s). Daarnaast vind ik de verhouding tussen thuiswerken en op kantoor werken heel fijn.

Wat is jouw rol als bodemadviseur bij gebiedsprojecten?

Ik beoordeel (grote) glasvezel-tracés en over het algemeen de wat ingewikkeldere gebieden. Die glasvezel-tracés zijn meestal niet zo diep, maar wel heel lang dus je kan er echt weken mee bezig zijn. De glasvezelprojecten lopen wel een beetje op een eind omdat Nederland inmiddels vol gelegd is met glasvezelkabels. Er komen nu nieuwe dingen aan, zo zijn we de overgang aan het maken naar andere soorten werk zoals quickscans die we uitvoeren en vergunningen aanvragen. We gaan zien wat de toekomst brengt. Verder doe ik ook kwaliteitscontroles van verslagen en maak ik, met het GIS team, kaarten waarop de conclusies van ons werk worden afgebeeld. Ik vind de variatie heel leuk, vooral het kaarten maken.

Waarin verschilt jouw rol met een adviseur die (korte) cases behandeld?

De glasvezeltracés kunnen tientallen kilometers lang zijn en daarom kan je er weken mee bezig zijn. Verder verschilt het dat ontgravingsdiepte kleiner is, hierdoor zijn minder verontreinigingen (zoals grondwaterverontreinigingen) relevant voor de werkzaamheden. Daarnaast wisselt met korte cases de moeilijkheidsgraad relatief snel, omdat je relatief kortdurend met zo’n case bezig bent.  Wanneer je met gebiedsprojecten een moeilijk tracé hebt, ben je wekenlang met iets lastigs bezig. Het geeft bij zo’n groot project wel een fijn gevoel wanneer je iets kan afronden. Nog een verschil is dat het klantcontact en/of het doen van een melding niet door mij gedaan wordt maar door een senior-collega (die hoofdzakelijk met meldingen bezig is) binnen het team of door derden partijen. We hebben dus minder klantcontact bij gebiedsprojecten ten opzichte van kort cyclisch werk.

Wat zijn de onderlinge verhoudingen in team gebiedsprojecten?

Goed! Team gebiedsprojecten is een team van ongeveer 15 collega’s. Het binnenkrijgen van nieuwe projecten gaat via onze teamleider, verder zijn we als team heel onafhankelijk en zelfsturend. We gaan daarnaast buiten werk om geregeld op donderdag met een groepje nog even borrelen. Er gaat altijd een wisselende groep mensen en iedereen is welkom, maar de meesten zijn werkzaam in team gebiedsprojecten.

Wat zijn voorbeelden van projecten die je gedaan hebt de afgelopen tijd?

De laatste tijd heb ik vooral veel tijd besteed aan het maken van kaarten voor verschillende klanten, bijvoorbeeld voor ODF. Op die kaarten staat de conclusie van ons tracé, of er meldingen nodig zijn, welke veiligheidsklasse daarbij hoort enzovoorts.  Daardoor kun je heel overzichtelijk zien wat er nodig is voor het tracé. Verder hebben we een aantal projecten met een nieuw soort opdracht gekregen; quickscans. Hierbij heb ik ook meegeholpen met het opzetten van een werkproces voor het nieuwe product wat Qterra gaat verstrekken (vooral kaarten/GIS-gerelateerd). Op de kaarten voor de quickscans zijn zeer diverse zaken te zien, van waterwegen tot archeologie en van bomen tot bijvoorbeeld ecologie of infrastructuur. Door die kaarten kan de opdrachtgever per onderwerp in één oogopslag zien waarmee ze te maken krijgen bij een bepaald tracé. In de meeste gevallen is het verslag door iemand anders gemaakt en maak ik de bijbehorende kaarten. Soms maak ik ook het verslag. 

Wat maakt jouw werk interessant en uitdagend?

Ik ben begonnen in een tijd dat dit team nog vrij jong was. Het proces van dit team was daarom niet in beton gegoten, dat gaf ruimte om verbeteringen en aanvullingen op het proces aan te dragen. Dat Qterra openstaat voor dergelijke input en suggesties maakt het heel interessant. Op dit moment is het uitdagend en interessant omdat wij een nieuw product aan het ontwikkelen zijn. Waarbij ik dus dingen mag gaan ontwikkelen binnen GIS wat ik ontzettend leuk vind.

Heb je een bodem gerelateerde vooropleiding/studie gedaan? Zo ja (en nee), wat dan wel?

Bij mijn studie Milieuwetenschappen kwamen redelijk wat bodem gerelateerde vakken kijken. De achterliggende formules van de CROW400 bijvoorbeeld hebben we veel mee gerekend en experimenten mee gedaan (concentratie vs biobeschikbaarheid). Dus ik heb er wel feeling mee door mijn achtergrond, hoewel ik toen niet dacht dat ik dat ooit zou gaan gebruiken in m’n loopbaan.

Waar ben je tot nu toe het meest trots op in je werk hier bij Qterra?

Voor het maken van kaarten maken wij bij het beoordelingswerk geo-data. Deze data kan niet gelijk als zodanig op een kaart worden afgebeeld en moet eerst bewerkt worden. Voorheen ging dat handmatig, maar ik heb een model gemaakt om dit proces te automatiseren. Dit scheelt veel tijd en moeizaam werk. Op dat geautomatiseerde proces ben ik wel heel trots.

Verder ben ik ook trots op het op touw zetten van een naamgeving van beoordeelde locaties op basis van de conclusie die we er aan hebben gegeven. Hierdoor is enkel door de naam in een oogopslag een hele hoop duidelijk over de conclusie van de locatie. Dit systeem wordt nu voor elk gebiedsproject gebruikt.

 

Vraag het Qterra

Qterra is expert in het leveren van bodemadvies. Snel en goedkoop een graafadvies over veiligheid en milieu. Qterra is er ook voor advies op maat bij complexe bodemvraagstukken.

Veelgestelde vragen

Het antwoord op veelgestelde vragen over Qterra, onze adviezen, wettelijke verplichtingen en milieumeldingen vind je op de pagina met veelgestelde vragen.