ISO 9001 certificering voor Qterra

Qterra heeft het ISO 9001 certificaat behaald. En daar zijn we trots op. Het bevestigt de kwaliteitsnorm voor onze werkwijze en producten.

Qterra is in 2020 verzelfstandigd. Onze ISO-processen waren nog bij Liander ondergebracht. Na de toekenning van Security Verified voor onze informatiebeveiliging eerder dit jaar, zijn we nu ook zelfstandig gecertificeerd voor ISO 9001.

Veilig werken in de bodem

De ISO 9001 geeft blijk van kwaliteitsnormering en kwaliteitsmanagement van onze producten. Het advies dat we aan Nederlandse grondroerders doen kent daarmee een hoge standaard. Door vooronderzoek en advies van onze bodemspecialisten zijn grondroerders op de hoogte welke wet- en regelgeving moet worden nageleefd bij het aantreffen van ondergrondse risico’s.

Vraag het Qterra

Qterra is expert in het leveren van bodemadvies. Snel en goedkoop een graafadvies over veiligheid en milieu. Qterra is er ook voor advies op maat bij complexe bodemvraagstukken.

Veelgestelde vragen

Het antwoord op veelgestelde vragen over Qterra, onze adviezen, wettelijke verplichtingen en milieumeldingen vind je op de pagina met veelgestelde vragen.