Hoe om te gaan met asbestrisico’s in puin? Qterra denkt mee

Bouwplaats

Qterra is als adviseur namens een netwerkbeheerder vertegenwoordigd in de werkgroep ‘Asbest in puinhoudende bodem’. Deze werkgroep heeft een richtlijn ontwikkeld die beschrijft hoe er veilig en verantwoord omgegaan kan worden met puinhoudende grond in relatie tot de mogelijke aanwezigheid van asbest.

Nieuwe richtlijn asbest en puin

Bij het tijdelijk uitplaatsen van grond is het aantreffen van puin geen aanleiding meer voor het doen van onderzoek naar asbest. Dat staat in de nieuwe ‘Richtlijn asbest en puin voor Tijdelijke Uitplaatsing’.

Uitgangspunt is dat er voor tijdelijk uitplaatsen alleen nog maar onderzoek naar asbest plaatsvindt (mits niet verdacht op basis van een activiteit) wanneer er asbest-verdacht materiaal wordt aangetroffen.

Vervolgstappen blijven wel nodig wanneer:

  • er asbest-verdacht materiaal wordt aangetroffen
  • de (puinhoudende) grond wordt afgevoerd
  • er gewerkt wordt in puinlagen, puinstorten, granulaten en andere lagen niet zijnde grond (> 50% bodemvreemd materiaal)

Status van de richtlijn

De richtlijn heeft niet de status van regelgeving, maar dient ter nadere invulling en uitleg van CROW-publicatie 400, NEN 5725 en de Wet bodembescherming. De werkgroep adviseert bevoegde overheden deze richtlijn te hanteren in de praktijk. Van de richtlijn kan onderbouwd worden afgeweken als specifieke lokale omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Lees meer over de totstandkoming van de nieuwe richtlijn op Bodem+.

Meer weten over asbest en puin?

Neem contact op met Marcel Timmermans via marcel.timmermans@qterra.nl of bel 06-55287774

Vraag het Qterra

Qterra is expert in het leveren van bodemadvies. Snel en goedkoop een graafadvies over veiligheid en milieu. Qterra is er ook voor advies op maat bij complexe bodemvraagstukken.

Veelgestelde vragen

De antwoorden op vragen over Qterra, onze adviezen en bijvoorbeeld de wettelijke verplichtingen voordat het graafwerk begint, vind je op de pagina met veelgestelde vragen.